Strategie-ontwikkeling

Strategie heeft als doel jouw bedrijf een unieke waarde te laten leveren door opzettelijk anders te zijn dan de rest. Het is een weergave van jullie succesfactoren en de afstemming daartussen. Strategie biedt een basis om toekomstige activiteiten, beslissingen en investeringen van verschillende afdelingen en mensen op elkaar af te stemmen. Een goede strategie inspireert tot wenselijk gedrag voor groei en tevredenheid bij betrokkenen (klanten, leveranciers, werknemers etc.) waardoor loyaliteit ontstaat.

Onmisbaar voor jouw groeiende bedrijf!

In vier sessies ontwikkel jij jouw strategie, jouw visie op groei van jouw bedrijf, alleen of juist samen met jouw team. In iedere sessie leer je vanuit verschillende bedrijfskundige modellen naar jouw bedrijf te kijken en een keuze te maken. Gaandeweg ontwikkel je dus een steeds duidelijker beeld van jouw bedrijf. Hiermee geef je woorden aan wat jij diep van binnen vaak al weet. Indien je dit met een team doet, werk je aan overeenstemming over de te varen koers. Aan het eind van de laatste sessie zet je de strategie van jouw bedrijf in vijf kernachtige statements op papier. Vanuit de strategie vorm je beleid voor Marketing, HR, Operations en Finance zodat dit allemaal op elkaar is afgestemd.

Je hebt direct het eerste hoofdstuk van je volgende business plan klaar!

Iedere sessie duurt drie uur en kan bij jouw op het bedrijf gehouden worden of je kunt je opgeven voor een programma bij jou in de buurt. Tussen de sessies werk je alvast aan de onderwerpen aan de hand van enquêtes en orden je jouw ideeën en gedachten via invulformulieren. Gevalideerde bedrijfskundige modellen geven hierbij de middelen en taal om jouw strategie te beschrijven. De antwoorden bieden een goede basis om de volgende sessie concreet aan de slag te kunnen met de uitwerking van jouw strategie.

Sessie 1 De droom – Het bestaansrecht – Een krachtige missie en visie
Sessie 2 De omgeving van jouw bedrijf – De invloed van stakeholders – Positionering en de vertaling
Sessie 3 De capaciteiten van jouw bedrijf – Het onderscheidend vermogen – Cultuur en organisatie
Sessie 4 Strategie in vijf statements – Vertaling naar beleid per discipline – Planning van de Nextep

Wil jij ook aan de slag met groei-inzicht?
Vul het formulier in voor meer informatie!

Workshops Strategie-ontwikkeling