Het traject bestaat uit zes sessies.  Na deze sessies heb je jouw strategie omgezet in ideeën, actie, planning en benodigde resources.

Sessie 1 Strategie en vertaling naar kaders per discipline

Sessie 2 Marketing | Markten – Producten – Distributie – Communicatie

Sessie 3 Organisatie | Taken – Bedrijfscultuur – Competenties – Vaardigheden

Sessie 4 Operatie | Productiemiddelen – Proces – Procedures – KPI’s/metingen

Sessie 5 Financiën | Investeringen – Exploitatie – Kasstromen – Financiering

Sessie 6 Planning | Gaps – Acties – Prioritering – Milestones

Inschrijven voor deze workshops? Vul dan onderstaand formulier in.

Workshops Business Plan