Nextep Privacybeleid

Nextep is verantwoordelijk voor een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn naar een natuurlijke persoon. Nextep respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Als u de website van Nextep bezoekt, verwerkt Nextep uw gegevens in twee gevallen:

 1. Als u vrijwillig uw gegevens invult bij het gebruik van of bij het aanvragen van een dienst of product;
 2. Gegevens die automatisch worden verzameld wanneer u de website bezoekt, zoals het IP-adres van uw apparaat; datum, tijdstip en duur van uw bezoek; en welke delen van de website u bezoekt.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Nextep verwerkt uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden en verwerkt uw gegevens niet verder dan noodzakelijk voor deze specifieke doeleinden:

 1. het op uw verzoek toezenden van informatie of producten;
 2. het abonneren op en verzenden van de nieuwsbrief;
 3. het maken van een afspraak via de website;
 4. marketingactiviteiten uitgevoerd door Nextep, al dan niet ten behoeve van haar partners;
 5. het beantwoorden van uw vragen, opmerkingen of klachten over de aangeboden producten en diensten;
 6. verbeteren van de website, onder meer de gebruiksvriendelijkheid en optimalisatie van de functies;
 7. statistisch onderzoek;
 8. verfijning en validatie van bedrijfskundige onderzoeken.

We verhuren of verkopen uw gegevens niet aan anderen.

Grondslag van de verwerking

Nextep verwerkt uw gegevens ten behoeve van haar marketingactiviteiten,  productontwikkeling en verfijning en validatie van bedrijfskundige onderzoeken. Deze verwerking voor marketingactiviteiten, productontwikkeling en verfijning en validatie van bedrijfskundige onderzoeken wordt beschouwd als een gerechtvaardigd belang van Nextep en haar partners.  Het aanbieden van informatie en producten via de website www.nextep.nl/ biedt Nextep en haar partners een uniek marketingconcept, de mogelijkheid hun diensten en producten steeds verder te verbeteren en bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Het gerechtvaardigd belang van Nextep om uw gegevens voor de marketingdoeleinden, productontwikkeling en verfijning en validatie van bedrijfskundige onderzoeken te verwerken is passend en relevant gezien het feit dat u een (potentiële) klant bent van haar partners.

Daarnaast verwerkt Nextep op grond van haar gerechtvaardigd belang uw gegevens voor onder andere het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de website en het beantwoorden van uw vragen. Door het invullen van uw gegevens op de website gaat u akkoord met de verwerking van uw gegevens door Nextep zoals beschreven in dit privacybeleid.

Niet alle handelspartners van Nextep krijgen toegang tot uw gegevens via de database van Nextep. Het betreft alleen de lokale aangesloten bedrijfskundig adviseurs of de door u geselecteerde bedrijfskundig adviseurs vanuit wiens naam u informatie krijgt toegezonden. Indien u een afspraak met een door u geselecteerde bedrijfskundig adviseur maakt, worden de gegevens door Nextep gedeeld met de betreffende bedrijfskundig adviseur en worden uw gegevens ook daar opgeslagen en verder verwerkt.

Verder deelt Nextep uw gegevens met derden die ten behoeve van Nextep uw gegevens verwerken. Deze partijen worden ‘verwerkers’ genoemd en worden door Nextep ingeschakeld voor verschillende diensten, o.a. digitaal onderzoek, beveiliging van haar IT-systemen en ontwerp van bedrijfskundige onderzoeken en programma’s. Nextep werkt alleen samen met verwerkers die afdoende garanties bieden dat zij voldoen aan de verplichtingen van de AVG, zodat uw privacyrechten zijn gewaarborgd.

Tot slot bestaat de mogelijkheid dat Nextep op grond van een wettelijke verplichting uw gegevens moet verstrekken aan de bevoegde autoriteiten, zoals het Openbaar Ministerie of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Er is derhalve altijd sprake van een adequaat beschermingsniveau.

Toegang tot uw gegevens

De medewerkers van Nextep,  en in voorkomend geval de bij haar aangesloten bedrijfskundig adviseurs en de derden die zij inschakelt als verwerker, hebben inzicht in de door u verstrekte gegevens. Alle partijen zijn tot geheimhouding verplicht op grond van de AVG.

Nextep, haar partners en haar verwerkers houden bij wanneer en aan wie zij welke gegevens verstrekken. Deze informatie kunt u op elk moment opvragen bij Nextep.

Beveiliging van uw gegevens

Nextep treft zowel fysieke (organisatorische) als digitale (technische) maatregelen voor de beveiliging van uw gegevens ter voorkoming van verlies, vernietiging of beschadiging, en tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking van uw gegevens. Uw gegevens worden opgeslagen in de beveiligde database van Nextep en worden gedeeld met verwerkers via een beveiligde koppeling met de database van Nextep.

De website van Nextep hanteert een beveiligde verbinding (‘https://’). Informatie wordt versleuteld zodat alleen de verstuurder en de ontvanger die informatie kunnen lezen. De webpagina’s waar u uw gegevens invult, zijn beveiligd door middel van het SSL-certificaat. Op die manier kunnen derden niet ‘meelezen’.

Nextep meldt verlies, diefstal of misbruik van persoonsgegevens zo snel mogelijk indien zij daartoe verplicht is. Nextep verleent volledige medewerking aan het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens inzake dergelijke beveiligingsincidenten of datalekken.

Cookies en social media pixels

Nextep maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de internetpagina naar uw computer, tablet of smartphone worden gestuurd om de elektronische communicatie makkelijker en sneller te maken door het opslaan van uw persoonlijke informatie en voorkeursinstellingen. Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Verder maakt Nextep gebruik van Google Analytics en social media pixels. Uw gegevens worden geanonimiseerd voordat ze worden verstrekt aan de verwerkers die op basis van deze gegevens analyses maken voor Nextep.

Uw privacyrechten

U heeft het recht op:

 1. Inzage van uw gegevens;
 2. Rectificatie (aanpassing of aanvulling) of verwijdering van uw gegevens;
 3. Beperking van de betreffende verwerking.
 4. Bezwaar tegen de verwerking en het gebruik van uw gegevens.
 5. Dataportabiliteit: het recht om uw gegevens te ontvangen voor persoonlijk (her)gebruik of voor doorgifte aan een andere organisatie.

Als u wilt weten welke persoonsgegevens Nextep verwerkt, kunt u een inzageverzoek doen. Blijkt dat uw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kunt u een aanvullend verzoek doen om de gegevens te laten wijzigen of aan te vullen. Daarnaast worden de gegevens op uw verzoek verwijderd, voor zover daaraan geen gerechtvaardigd belang van Nextep of een wettelijke verplichting in de weg staat.

Al uw rechten kunt u uitoefenen via een e-mail aan privacy@nextep.vision. Nextep reageert binnen vier weken op uw verzoek. Indien u om inzage verzoekt, zendt Nextep een overzicht van uw gegevens aan u toe.

U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor de commerciële e-mails en nieuwsbrieven van Nextep en haar partners door op de link te klikken onderaan de e-mails.

Daarnaast heeft u het recht om in geval van ondeugdelijke gegevensverwerking een klacht  in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor de contactgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Hieronder vindt u de contactgegevens van Nextep. U kunt op elke gewenste manier contact opnemen voor uw vraag of klacht. Verzoeken van betrokkenen ter uitoefening van een specifiek recht, dienen bij voorkeur per e-mail te worden ingediend.

Nextep
Seeligsingel 1
4811 CN  Breda
Nederland
KvK: 71113045
Telefoon: +31 (0)76 2055 035
E-mail: privacy@nextep.vision
Website: www.nextep.nl/

Aanpassingen privacybeleid

Nextep behoudt zich het recht voor dit privacybeleid aan te passen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. Nextep raadt u daarom aan dit privacybeleid regelmatig te raadplegen.